Πώς να ρυθμίσεις τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των Windows για να βελτιώσεις την απόδοση του υπολογιστή σου

Η απόδοση ενός laptop εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά ένας από τους πιο σημαντικούς είναι η σωστή ρύθμιση των εφαρμογών και των υπηρεσιών των Windows. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του laptop σας και να επιταχύνει την εκκίνηση και τη λειτουργία του. Αρχικά, μπορείτε να ελέγξετε ποιες εφαρμογές εκκινούν αυτόματα κατά την εκκίνηση των […]