Στη Tech Town, κατανοούμε τη σημασία ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού λειτουργικού συστήματος για τη λειτουργία των υπολογιστών σας. Η εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος είναι μια διαδικασία που απαιτεί ειδική προσοχή και τεχνογνωσία για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του υπολογιστή σας.

Η ομάδα μας διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση για να εγκαταστήσει λειτουργικά συστήματα σε οποιοδήποτε είδος υπολογιστή, είτε πρόκειται για desktop είτε για laptop. Χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα και ενημερωμένα λογισμικά για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια του συστήματος σας.

Εκτός από την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, προσφέρουμε επίσης άλλες σχετικές υπηρεσίες, όπως η αναβάθμιση ή η αναίρεση εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, η εγκατάσταση των απαιτούμενων προγραμμάτων και οδηγών, και η παροχή συμβουλών για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος σας.