Στην Tech Town, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες επισκευής σταθερών υπολογιστών. Οι υπολογιστές είναι κρίσιμο μέρος της καθημερινότητάς μας και όταν συμβαίνει κάτι απρόσμενο, μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η παραγωγικότητά μας.

Στην Tech Town, καλύπτουμε όλες τις επισκευές σταθερών υπολογιστών, από απλά προβλήματα όπως οι ιοί ή η αργή λειτουργία, έως και πιο σύνθετα ζητήματα όπως η επιδιόρθωση υλικού. Οι τεχνικοί μας έχουν εκπαιδευτεί και διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία για να επιλύσουν κάθε πρόβλημα αποτελεσματικά και αξιόπιστα.

Επιπλέον, παρέχουμε επίσης υπηρεσίες συντήρησης και προληπτικής συντήρησης, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη μέγιστη απόδοση του υπολογιστή σας και να αποφύγουμε τυχόν μελλοντικά προβλήματα.

Στην Tech Town, επιδιώκουμε πάντα την ικανοποίηση των πελατών μας και επιστρέφουμε τους υπολογιστές σας στην αρχική τους κατάσταση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Μερικές απο τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:

  1. Διάγνωση προβλημάτων υπολογιστών
  2. Επισκευή/αντικατάσταση βλαβών στα hardware του υπολογιστή (π.χ. σκληρός δίσκος, μητρική κάρτα, μνήμη RAM)
  3. Καθαρισμός από σκόνη και ανεπιθύμητα προγράμματα
  4. Αναβάθμιση hardware υπολογιστή για βελτιωμένη απόδοση (π.χ. αναβάθμιση του σκληρού δίσκου ή της μνήμης RAM)
  5. Εγκατάσταση και σύνδεση εξωτερικών συσκευών (π.χ. εκτυπωτές, σαρωτές)
  6. Επισκευή προβλημάτων δικτύωσης.

Καλέστε μας για να σας βοηθήσουμε με το δικό σας πρόβλημα.